Jesteś tutaj:

Autor: admin

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach "Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie"

OGŁOSZENIE O NABORZE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.
O dofinansowanie w postaci dotacji, na zakup:
  1. wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122);
  2. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów
będą mogli ubiegać się posiadacze użytków rolnych z terenu województwa podkarpackiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha.
Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania. Dofinansowanie dotyczy zakupu wapna lub środka wapnującego dokonanego po dniu 01.06.2019 r.
Dofinansowaniem będą objęte wnioski przyjęte przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze w systemie ciągłym w terminie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków. W przypadku wyczerpania środków, decyduje data wpływu wniosku do OSChR.
Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami tj.:
  1. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia opinii OSChR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO,
  2. Opłacona Faktura (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące,
  3. Wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie,
  4. Kopie decyzji o uzyskanej w ciągu bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie – jeśli dotyczy,
  5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych przez OSChR.
  6. Oświadczenie o uzyskaniu dofinansowania w ramach Ogólnopolskiego Programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.
należy składać do sekretariatu Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Rzeszowie
 
Regulamin naboru wniosków dostępny jest pod poniższym odnośnikiem lub w dziale Pobieranie

Zapraszamy od poniedziałku do piątku

W godzinach od 700 do 1500

publikacja: 2022-04-20

Od stycznia 2022 akceptujemy płatności kartą

   Od stycznia 2022 akceptujemy płatności kartą

 W naszej placówce przyjmujemy płatności bezgotówkowe.

      W trosce o nasze wspólne bezbieczeństwo jak również o wygodę naszych klientów uruchomiliśmy możliwość płatności bezgotówkowych za pomocą kart płatniczych. Płatności można dokonać w punkcie obsługi Klienta.

 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku

W godzinach od 700 do 1500

.

publikacja: 2022-01-26

Gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych

Gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych wraz z dopłatą do oprocentowania

Zachęcamy: gospodarstwa rolne (producentów produkcji podstawowej) i przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) do skorzystania ze wsparcia Funduszu Gwarancji Rolnych w dostępie do finansowania poprzez zabezpieczenie kredytu oraz zwrot kosztu części lub całości odsetek od kredytu obrotowego objętego tą gwarancją (tzw. dopłata do oprocentowania kredytu obrotowych).

Podstawowe informacje o gwarancji i dopłacie

Cel gwarancji: zabezpieczenie spłaty kredytu
Zakres gwarancji: do 80% kwoty kredytu
Maksymalna kwota gwarancji: 5 mln zł (rolnik) albo 10 mln zł (przetwórca),
Okres gwarancji:
kredyty obrotowe odnawialne: 39 miesięcy
kredyty obrotowe nieodnawialne: 51 miesięcy
kredyty inwestycyjne: 183 miesiące albo 120 miesięcy (dla pomocy de minimis)
Wysokość prowizji: gwarancja bezpłatna
Obecnie istnieje także możliwość otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych objętych gwarancją do 31 grudnia 2020 r.
Wniosek o gwarancję składany jest razem z wnioskiem o kredyt w banku kredytującym.
Po więcej informacji zapraszamy na stronę: https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-splaty-kredytu-z-funduszu-gwarancji-rolnych/

publikacja: 2020-11-06

Informacja dla klientów OSCHR w Rzeszowie

Informacja dla klientów OSCHR w Rzeszowie

   OSCHR w Rzeszowie informuje, że cena podstawowej analizy PH, fosfor, potas, magnez dla upraw rolniczych wynosi 13,12 zł brutto + zalecana dawka wapna 2,13 zł = 15,25 zł brutto.

   Płatności można dokonać gotówką w siedzibie stacji lub przelewem na poniższe konto bankowe:

      NBP O.O. Rzeszów 35 1010 1528 0009 6722 3100 0000

  

   Tylko prawidłowe pobranie próbek gwarantuje uzyskanie wiarygodnych wyników badań. Jeśli masz wątpliwości, niejasności jak poprawnie pobrać próbkę – zadzwoń, zapytaj pracownika stacji.

publikacja: 2020-11-06

Zakwaszenie gleb problemem podkarpackiego rolnictwa

Zakwaszenie gleb problemem podkarpackiego rolnictwa

   Choć województwo podkarpackie dysponuje „czystymi ekologicznie” glebami o stosunkowo wysokim potencjale produkcyjnym i korzystnymi warunkami klimatycznymi, rolnicy w pełni nie mogą skorzystać z tych darów natury.Problemem jest nadmierne zakwaszenie, które wpływając negatywnie na właściwości chemiczne, biologiczne i fizyczne gleby obniża wysokość i jakość uzyskiwanych plonów. Z badań Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Rzeszowie wykonanych w latach 2004 – 2007 wynika, że ok. 70 % użytkowanych rolniczo gleb charakteryzuje się bardzo kwaśnym i kwaśnym odczynem i wymaga niemal natychmiastowego wapnowania. Największy odsetek gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych stwierdzono na terenie powiatów : kolbuszowskiego, brzozowskiego, bieszczadzkiego i leskiego ( 80 – 100% UR ).

Graficznie stopień zakwaszenia i potrzeby wapnowania ilustrują zamieszczone poniżej mapki.

publikacja: 2020-07-21

Pora sprawdzić parametry agrochemiczne gleby

Pora sprawdzić parametry agrochemiczne gleby

     W okresie kiedy rośliny są w pełni wegetacji i z zadowoleniem patrzymy na efekt naszego wysiłku musimy podjąć pierwsze działania związane z przyszłymi zasiewami. Należy bezwzględnie sprawdzić odczyn i zasobność gleby szczególnie na tych stanowiskach gdzie zamierzamy siać rzepak, pszenicę, buraki i inne rośliny wrażliwe na zakwaszenie gleby. Wiedzę o właściwościach naszej gleby może zapewnić nam analiza. Aby ją wykonać należy samemu dostarczyć próbki do Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Rzeszowie lub skontaktować się ze specjalistą terenowym Stacji. Próby do badań należy pobrać i dostarczyć do OSChR ze stosownym wyprzedzeniem, aby po uzyskaniu wyników analiz zdążyć z ewentualnym wapnowaniem i właściwym przygotowaniem stanowiska.

publikacja: 2020-07-18

Do góry

Kontynuując korzystanie ze strony, zgadzasz się na użycie plików cookie. więcej informacji

W celu zapewnienia najlepszej jakości przeglądania ustawienia plików cookie w tej witrynie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”. Korzystając z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikając przycisk „Akceptuję” znajdujący się pod komunikatem, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij