Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Rzeszowie

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-23.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-18.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono: 2020-09-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– Pliki formatu *.pdf, *.doc, *.xlsx dostępne do pobrania na stronie, wymagają zewnętrznych programów obsługujących opcje dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostępność architektoniczna

Dostosowania architektoniczne do minimalnych wymagań dot. dostępności:

– Wejście główne do budynku jak i na plac znajduje się od strony ulicy Chmaja.
– Dostęp na pac dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi i poruszającymi się na wózku dla niepełnosprawnych możliwy jest przez bramę dla samochodów. Bramki wejściowe są za wąskie.
– W okolicach wejścia do budynku oraz na parkingu wewnętrznym brak jest miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
– Wokół budynku nie ma przeszkód architektonicznych.
– Budynek wewnątrz jak i na zewnątrz nie posiada pochylni zapewniających dostęp dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.
– Ciągi komunikacyjne w budynku posiadają przeszkody architektoniczne w postaci schodów oraz wąskich wejść, zapewniona jest jedynie właściwa szerokość korytarzy na poszczególnych piętrach budynku.
– Budynek nie posiada dźwigów osobowych.
– Budynek nie posiada toalet z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.

W sprawie dostępności architektonicznej prosimy o kontakt:

Paweł Piestrak – adres e-mail: ppiestrak@schr.gov.pl,   tel. 17 854 27 17 wew. 41

Katarzyna Kotula – adres e-mail: rzeszow@schr.gov.pl,   tel. 17 854 27 16 wew. 32

 
Schematyczny widok parteru budynku OSCHR w Rzeszowie
Rysunek podglądowy nie oddający proporcji między wymiarami.
Utrudnienia architektoniczne dostępności oznaczono na czerwono.

dostępność parter

Schematyczny widok I piętra budynku OSCHR w Rzeszowie
Rysunek podglądowy nie oddający proporcji między wymiarami.
Utrudnienia architektoniczne dostępności oznaczono na czerwono.

dostępność piętro1

Schematyczny widok II piętra budynku OSCHR w Rzeszowie
Rysunek podglądowy nie oddający proporcji między wymiarami.
Utrudnienia architektoniczne dostępności oznaczono na czerwono.

dostępność piętro2

Objaśnienia do rysunków:

dostępność legenda

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Piestrak,ppiestrak@schr.gov.pl lub Katarzyna Kotula, rzeszow@schr.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numery telefonów 17 854-27-76 wew.32 lub 41. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Data ostatniej aktualizacji zakładki: 2021-03-22

Do góry

Kontynuując korzystanie ze strony, zgadzasz się na użycie plików cookie. więcej informacji

W celu zapewnienia najlepszej jakości przeglądania ustawienia plików cookie w tej witrynie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”. Korzystając z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikając przycisk „Akceptuję” znajdujący się pod komunikatem, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij