Polityka informacyjna

Polityka informacyjna Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Rzeszowie
opiera się o następujące akty prawne:


1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – artykuł 54 i 61,

2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.),

3. Ustawa z dnia 10 lipca 2007r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033) – artykuł 28 ust. 1 pkt. 5 (Zadania OSChR). 

Zamierzeniem Stacji jest zaspokajanie potrzeb informacyjnych wszystkich osób i instytucji zainteresowanych działalnością jednostki. OSChR w Rzeszowie dokłada wszelkich starań, aby dostęp do informacji w zakresie obowiązujących przepisów prawa był równy i aby każda z zainteresowanych instytucji lub osób była traktowana w zakresie udzielania informacji z należytą godnością i zaangażowaniem.

Polityka informacyjna obejmuje proces informowania społeczeństwa o roli, zadaniach oraz wynikach prac w trzech głównych nurtach:

• kontaktów z instytucjami i organizacjami: pisma, raporty, podziękowania (WIOŚ, WIORIN, UG, Starostwa, ODR), współpraca ze szkołami średnimi i uczelniami,

• kontaktów z producentami rolnymi: bezpośrednie przy organizowaniu poboru prób, szkolenia, ulotki,

• kontaktów ze społeczeństwem: wystawy, targi. 

     Polityka informacyjna Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Rzeszowie:

• jest zgodna z podstawowymi zasadami informowania społeczeństwa o roli, zadaniach wynikach prac prowadzonych przez OSChR w Rzeszowie,

• głównym celem polityki informacyjnej jest zapewnienie, że wyniki pracy są dostępne i zrozumiałe a przyczynianie się do poprawy funkcjonowania rolnictwa jest w pełni realizowane,

• polityka informacyjna przyczynia się do poprawy wiedzy o usługach agrochemicznych świadczonych przez OSChR w Rzeszowie,

• Strona internetowa OSChR jest najbardziej aktualnym źródłem informacji na temat naszej oferty.

Rzeszów, maj 2014 r.

INFORMACJE DLA ZLECENIODAWCY

  

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Rzeszowie, 35-021, ul.Prof. L. Chmaja 3

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy/zlecenia badań agrochemicznych

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat

4) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

5) dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocą prawa

6) dane osobowe udostępnione przez Pani/Pana nie będą podlegały profilowaniu

7) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

9) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Rzeszowie możliwy jest pod numerem tel. 17 8542716 lub adresem e-mail rzeszow@schr.gov.pl

Rzeszów 25.05.2018

Data ostatniej aktualizacji zakładki: 2021-03-22

Do góry

Kontynuując korzystanie ze strony, zgadzasz się na użycie plików cookie. więcej informacji

W celu zapewnienia najlepszej jakości przeglądania ustawienia plików cookie w tej witrynie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”. Korzystając z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikając przycisk „Akceptuję” znajdujący się pod komunikatem, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij